KATEGORIA:

E-learning w korporacji

elearning w korporacji

Zainteresowanie e-learningiem w firmach

Coraz więcej firm rezygnuje ze standardowych szkoleń wyjazdowych i z wykładów i przechodzi na bardziej nowoczesne formy nauczania. Model działania organizacji podlega dynamicznym zmianom, które wymuszają m.in. wymagania rynku, a także stale unowocześniane technologie. Informatyzacja przedsiębiorstw przyczyniła się do rozwoju systemu CRM (Customer Relationship Menagment, system zarządzania relacjami z klientem), systemu fakturującego, bankowości elektronicznej, aukcji i sklepów internetowych, szkoleń e learningowych itp.

Firmy decydując się na e-learning decydują się niejako na rewolucję, do której muszą odpowiednio przygotować siebie i swoich pracowników. Oprócz przygotowania odpowiedniej infrastruktury (np. platformy e-learningowej) należy także zareklamować nową formę szkoleń, przekonać do niej pracowników i pokazać im całą gamę korzyści, która płynie z tej zmiany. Oswojenie pracowników z nową sytuacją odpowiednio wcześnie pomoże zminimalizować strach, zwłaszcza osób starszych, przed obowiązkiem korzystania z komputera. Szkolenia są wpisywane do celów rocznych jak np. osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży w sklepach. Firmy nadzorują swoich pracowników, monitorują ile osób przeszło szkolenie, czy cele zostały zrealizowane czy nie. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji celów wysyła się przypomnienia mailowo.

„Najprostszy i najczęściej spotykany (…) jest podział kursów e-learningowych na:

  • kursy „z półki”,
  • kursy adaptowane,
  • kursy dedykowane.”

Najtańsze są kursy „z półki” to znaczy takie, które mają uniwersalny charakter. Tematyka takiego kursu jest przydatna w każdej branży. Są to np. kursy obsługi programów komputerowych, rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych czy kursy językowe.

Kursy adaptowane to kursy „z półki” dostosowane do potrzeb klienta. Treść merytoryczna może zostać dowolnie zmodyfikowania wg. preferencji firmy, niektóre moduły wyeliminowane, połączone z innymi, lub zastąpione zupełnie nowymi. Wraz z rozwojem prac adaptacyjnych wzrasta cena szkolenia. Kursy dedykowane są przygotowane we współpracy firmy e-learningowej z Klientem, który dostarcza materiał merytoryczny i ma realny wpływ na treści zawarte w szkoleniu, metodykę czy grafikę. Takie kursy są w całości dostosowane do potrzeb i wymagań klienta i są najdroższe.

Zalety i wady e-learningu w firmach

Do głównych zalet e-learningu w firmach zalicza się redukcję kosztów realizacji szkoleń. Centralizacja szkoleń pozwala na standaryzację wiedzy, która jest przekazywana pracownikom. Nie ma ryzyka, że jeden trener przekaże na wykładzie swojemu zespołowi wytyczne, które mu bardziej odpowiadają, a inny trener w innej części kraju już zupełnie inne. W sytuacji, gdy nastąpi np. nowelizacja ustawy, zmiany można wprowadzić i dystrybuować niemal natychmiast. Ponadto realizacja szkolenia w dowolnym miejscu i czasie to wygoda dla kursanta. Interaktywność kursów angażuje uczestników szkolenia w proces dydaktyczny, co sprawia, że szkolenia są zindywidualizowane – nauczyciele uważają, że nie ma lepszej metody nauczenia ucznia, niż postawienie go przy tablicy. Szkolenie e-learnigowe jest swoistą tablicą: bez rozwiązania problemu czy kliknięcia we wskazane miejsce nie można przejść dalej (odejść od tablicy).

Nie wszystkie firmy zastępują tradycyjne szkolenia e-learningiem. Zdarza się, że e- learning jest uzupełnieniem innych metod szkoleniowych, jest to tzw. blended- learning, czyli nauczanie hybrydowe, komplementarne, mieszane. W takim przypadku proces dydaktyczny jest realizowany częściowo w sposób tradycyjny, częściowo poprzez Internet, czyli podział na część stacjonarną i zdalną.

Jeżeli chodzi o wady, to są one równie istotne jak zalety. Zdefiniowanie ich oraz świadomość ich istnienia, pozwala przedsiębiorstwom na postawienie już na początku przygody z e-learningiem odpowiednich celów. Do wad należy z pewnością fakt, że wdrożenie e-learningu w firmach jest dodatkową, często sporą inwestycją. Ponadto sieć korporacyjna musi przedtem zostać odpowiednio dostosowana do wymagań kursów e-learninogwych (np. tworzenie platformy e-learningowej, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za analizę raportów itp.) Spory odsetek osób nie kończy szkoleń, a niechęć, opór lub brak umiejętności obsługi komputera mogą być znaczną przeszkodą na drodze do efektywnego szkolenia. Szkolenia zawierają się zwykle na kilkunastu slajdach, co powoduje atomizację wiedzy oraz skupienie się na rozwiązaniu problemu, zamiast na dogłębnym poznaniu jego istoty. Program szkolenia często jest narzucany przez dostawcę, od, którego firma z czasem się uzależnia. Efektem takiej sytuacji jest powtarzalna jakość złych szkoleń, czyli takich, które raz nie zostały dobrze przygotowane.

BIBLIOGRAFIA:
M. Hyla, przewodnik po e-learningu, Kraków 2009, str. 29,
J. Woźniak, e-learning w biznesie i edukacji, Warszawa 2009, str. 221,
M. Hyla, op. cit., str. 144,
W. Przybyła, M. Ratalewska, Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe, Warszawa 2012, str. 9.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *