KATEGORIA:

Font-face

font-face

CO TO JEST FONT-FACE? Na stronie internetowej nie trzeba używać wyłącznie czcionek: Arial, Times New Roman czy Helvetica. Jeśli znajdziemy w internecie najbardziej wymyślną czcionkę, nie musimy rezygnować z jej użycia. Dzięki css3 mamy możliwość implementacji dowolnej czcionki. Używamy do tego dyrektywy font-face. ZALETY FONT-FACE Czcionka umieszczana jest na serwerze i stamtąd też jest pobierana – […]

KATEGORIA:

Wstęp do jQuery

jquery

CO TO JEST JQUERY? JQuery to biblioteka JavaScript, czyli języka programowania, który odpowiada m.in. za interaktywność elementów na stronie internetowej. JQuery jest dużo prostszy, a zdziałać można nim naprawdę wiele. JAK DODAĆ JQUERY NA STRONĘ WWW? JQuery można dodać na stronę na dwa sposoby: można pobrać bibliotekę jQuery ze strony jQuery.com, zamieścić link na swojej […]

KATEGORIA:

Selektory css

selektory css

CO TO SĄ SELEKTORY CSS? Nie zawsze chcemy sprawić, aby wszystkie div na naszej stronie miały zielone tło. Używamy więc selektorów, aby jeden element odróżnić od innych. Selektorem może być np. klasa, id i wiele innych. Zdarza się także, że mamy kilka div o klasie np. green. Ale jeden z nich ma mieć dodatkową czarną ramkę a pozostałe nie. […]